Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Headlines


Regionale voorlichtingsbijeenkomsten Arbeidsomstandighedenwet
10 augustus 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wetswijziging heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop gelet moet worden bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden in deze uitnodiging.

Aanmelden voor een van de regiobijeenkomsten kan via het aanmeldbutton in de uitnodiging.

More Headlines

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 33 leden.

Bekijk onze 33 leden op de kaart