Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Contact

VLGA
MALIETOREN
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
info@vlga.nl

UMG
p/a Vegram Graphics
Neerlandweg 28
B-2610 Wilrijk-Antwerpen
info@umg-belgium.be

Headlines

COEN enquete Q2 2022
22 juni 2022

De resultaten van de COEN-Enquête over het tweede kwartaal van 2022 zijn gepubliceerd.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, staat aan het begin van het tweede kwartaal 2022 op 16,8. Een toename ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In bijna alle bedrijfstakken is het sentiment positief en nam het vertrouwen toe. Het ondernemersvertrouwen laat sinds de coronapandemie grote schommelingen zien, die sterk samenhangen met de dan geldende coronamaatregelen. Dat geldt met name voor de bedrijfstakken die direct door lockdowns worden geraakt.

Rabobank kwartaalupdate Retail & Groothandel Q1 2021
15 januari 2021

De Rabobank heeft een nieuwe kwartaalupdate Retail & Groothandel uitgebracht. Deze eerste update van 2021gaat in op voor zowel retail als groothandel belangrijke thema’s.

COEN enquete Q4 2020
12 november 2020

De resultaten van de COEN-Enquête over het vierde kwartaal van 2020 zijn gepubliceerd.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland,  staat aan het begin van het vierde kwartaal op -4,0. Daarmee is de indicator met 15,3 punt gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2020, toen stond de stemmingsindicator nog op -19,3 Deze stijging is toe te schrijven aan hogere omzetten en een gunstiger economisch klimaat in het derde kwartaal, maar pessimisme overheerst bij de verwachtingen voor het vierde kwartaal. Gegevens voor dit onderzoek zijn begin oktober 2020 verzameld, voorafgaand aan de aangescherpte coronamaatregelen.

Rabobank kwartaalupdate Retail & Groothandel Q4 2020
08 oktober 2020

De Rabobank heeft een nieuwe kwartaalupdate Retail & Groothandel uitgebracht.

Samenvatting: de impact van de coronacrisis is nog steeds voelbaar in de detail- en groothandel. Naast tijdelijke effecten op de omzet zijn er ook structurele veranderingen zoals een versnelde digitalisering in winkels en groothandels. Deze veranderingen zijn uitdagend, maar bieden ook kansen. Hoe kunnen retailers en groothandels die benutten?

COEN enquete Q3 2020
18 augustus 2020

De resultaten van de COEN-Enquête over het derde kwartaal van 2020 gepubliceerd.
Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen).

De Nederlandse ondernemers zijn nog altijd zeer somber over hun situatie, maar het vertrouwen is wel sterk toegenomen. Het ondernemersvertrouwen komt in het derde kwartaal uit op -19,3. Een kwartaal eerder stond deze nog op -37,2 en werd het dieptepunt sinds de start van de meting eind 2008 bereikt. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.

COEN Enquête Q4 2019
22 november 2019

De resultaten van de COEN-Enquête over het vierde kwartaal van 2019 zijn gepubliceerd. 

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het vierde kwartaal op 6,6. Daarmee is de indicator met 4,0 punt gedaald ten opzichte van het derde kwartaal. 

Brexit nieuwsbrief 25 juli 2019
02 augustus 2019

Een nieuwe Brexit nieuwsbrief is beschikbaar. Deze wordt uitgebracht door VNO-NCW en MKB Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

Stichting Kalenderwedstrijd wordt opgeheven
11 juli 2019

De stichting Kalenderwedstrijd wordt in de loop van dit jaar opgeheven. 

Dit in navolging van het besluit geen wedstrijd meer te organiseren omdat met name het aantal inzendingen te beperkt is geworden om een verantwoorde wedstrijd te organiseren. Meer informatie vindt u op de website.

Nieuwsbrief Groothandel van het CBS
14 juni 2019

12 juni 2019 is de Nieuwsbrief Groothandel van het CBS gepubliceerd. 

De omzet in de groothandel is in het eerste kwartaal van 2019 3,1 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groothandel in landbouwproducten en in industriemachines behaalden de hoogste groei, maar ook de andere branches zagen hun omzet groeien. De groothandelaren zijn iets minder optimistisch over de verwachte omzet en investeringen in het komende kwartaal dan een kwartaal eerder.

Meer infomatie vindt u op de website van het CBS

COEN rapportage tweede kwartaal 2019
15 mei 2019

De resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het tweede kwartaal van 2019 zijn gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel). Zie conjunctuurenquête Nederland - tweede kwartaaal 2019.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, staat in het tweede kwartaal op 12,0 en is daarmee 1,4 punt hoger dan een kwartaal eerder en bevindt zich daarmee nog steeds op een hoog niveau. De stijging van het vertrouwen in het tweede kwartaal volgt op dalingen in de voorgaande twee kwartalen. De ondernemers in de bouw zijn ook dit kwartaal weer het meest positief gestemd, het vertrouwen onder de groothandelaren neemt af, van 15,3 in het eerste kwartaal van 2019 naar 13,4 in het tweede kwartaal. Hierbij speelt de ontwikkeling van het economisch klimaat een belangrijke rol. Terugkijkend op het voorgaande kwartaal, zijn minder ondernemers positief over het economisch klimaat dan drie maanden geleden.

COEN rapportage eerste kwartaal 2019
15 februari 2019

De resultaten van de gepubliceerde COEN Enquete over het eerste kwartaal 2019 zijn gepubliceerd.

Voor het tweede achtereenvolgende kwartaal is het ondernemersvertrouwen gedaald. Dat blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) onder ondernemers in het niet-financiële bedrijfsleven. Een groeiend aantal ondernemers verwacht negatieve gevolgen van de Brexit. In de meeste bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen in het eerste kwartaal minder dan in het vierde kwartaal van 2018. Vooral de ondernemers die zich bezighouden met autohandel en -reparatie zijn aan het begin van 2019 negatief gestemd. Voor het tiende kwartaal op rij is in de bouw het vertrouwen het grootst van alle bedrijfstakken. Ook in de zakelijke dienstverlening en bij groothandelaren is het vertrouwen bovengemiddeld.

Bijna 1 op de 4 bedrijven verwacht gevolgen voor de bedrijfsvoering door de Brexit. Met name de vrijheid van verkeer van goederen en diensten wordt volgens ondernemers geraakt. 11 procent van de ondernemers verwacht dat er in het eerste kwartaal minder handel gedreven zal worden met Groot-Brittannië dan drie maanden geleden. Ook de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal zal naar verwachting negatief beïnvloed worden door de Brexit. Ondernemers in de landbouw en de industrie verwachten het vaakst negatieve gevolgen van de Brexit.


 

CBS Nieuwsbrief Groothandel - december 2018
11 december 2018

De nieuwe nieuwsbrief Groothandel van het CBS is gepubliceerd. De omzet is in het derde kwartaal van 2018 met 4,9 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden.

Het waren vooral de oliehandel en de handel in bouwmaterialen die deze groei trokken. Ook de groothandel in verwarmingsapparatuur groeide fors. De groothandelaren zijn optimistisch over de verwachte omzet en investeringen in het vierde kwartaal van 2018.

Ledenbijeenkomst VLGA-UMG 31 oktober 2018
25 oktober 2018

Woensdag 31 oktober 2018 vindt de volgende ledenbijeenkomst plaats van de VLGA-UMG
in het Louwman Museum in Den Haag.

Praktische informatie
Datum: woensdag 31 oktober 2018
Locatie: Louwman Museum, Leidsestraatweg 57 in Den Haag

Programma
14.30 – 15.30 uur: vergadering
15.30 – 17.00 uur: bezoek museum
17.00 – 17.30 uur: vertrek naar restaurant

Minisymposium veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen 10 oktober 2018
27 september 2018

Het symposium vindt plaats op

woensdag 10 oktober 2018 van 13.00 - 17.00 uur

in de Malietoren te Den Haag.

De organisatie is dit keer in handen van het ministerie van IenM, SZW, VNO-NCW, VNCI en WECF.

Het thema is Veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen.

Het programma zal gaan over de volgende onderwerpen:

 • Het voorkomen van beroepsziekten door stoffen: toelichting over het programma preventie beroepsziekten door stoffen van het ministerie van SZW.
 • Veilige werkwijzen bij het werken met gevaarlijke stoffen: lessen en ervaringen uit de praktijk van werkgevers, werknemers, maatschappelijke organisaties en Inspectie SZW.

Naast deze programmapunten zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen.

 

Tijdens de pauze is een stand van de REACH en CLP Helpdesk van het RIVM geopend. Verder is er een stand van ISZW met inspectietools (VIB-check.nl en zelfinspectie.nl) en een stand vanuit het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW.

Nieuwsbrief Groothandel CBS september 2018
04 september 2018

De nieuwsbrief Groothandel september 2018 van het CBS is gepubliceerd.

In het tweede kwartaal van 2018 is de omzet van de groothandel met 5,3 procent gegroeid ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Een grote stijging van de olieprijs, wederom meer vraag naar bouwmaterialen en meer investeringen in industriemachines droegen bij aan de omzetgroei. Voor de groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen kwam een einde aan de onafgebroken groeireeks sinds 2012. Het aantal faillissementen bleef nagenoeg gelijk aan dat van het voorgaande kwartaal, maar er gingen minder bedrijven dicht en het aantal starters steeg.

Zie voor meer informatie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/36/omzet-groothandel-stijgt-ruim-5-procent.

COEN rapportage 3e kwartaal 2018
20 augustus 2018

Medio augustus is de uitkomst van de Conjunctuurenquête (COEN) over het derde kwartaal 2018 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Ondernemers merken steeds meer dat hun bedrijf lijdt onder een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector is dat 39 procent. Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 15,0. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder.

Sinds 2014 is de stemming onder de Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich al vanaf begin 2017 rond het huidige hoge niveau. Het vertrouwen is het hoogst in de bouw (32,5) en de groothandel (20,0).
 

COEN rapportage 2e kwartaal 2018
22 mei 2018

Medio mei is de uitkomst van de Conjunctuurenquête (COEN) over het tweede kwartaal 2018 gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het tweede kwartaal op 14,2. Daarmee is de indicator met 3,9 punt lager ten opzichte van het eerste kwartaal 2018. Ondanks de daling bevindt het ondernemersvertrouwen zich nog steeds op een historisch hoog niveau.

Ondernemers verwachten in de komende maanden het personeelsbestand te kunnen uitbreiden. Per saldo voorziet 20,8 procent van hen in de periode april-juni meer personeel aan te trekken. Het meest positieve signaal gaven bouwbedrijven af, waar per saldo 31,9 procent van de ondernemers in de bouw een groeiend personeelsbestand verwacht. Door de economische groei hebben bedrijven meer personeel nodig. Steeds meer ondernemers ervaren belemmeringen in hun bedrijfsactiviteiten door een tekort aan geschikte arbeidskrachten. Per saldo bij 20 procent van de bedrijven is dit het geval. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door personeelstekort.

Brexit - Nieuwsbrief 11
22 mei 2018

De nieuwe Brexit Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland is beschikbaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld met medewerking van de Rijksoverheid.

Brexit - Nieuwsbrief 9
24 april 2018

De nieuwe Brexit Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland is beschikbaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld met medewerking van de Rijksoverheid.

Brexit - Nieuwsbrief 8
10 april 2018

De nieuwe Brexit Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland is beschikbaar. De nieuwsbrief wordt samengesteld met medewerking van de Rijksoverheid.

Uitnodiging informatiebijeenkomsten Brexit
10 april 2018

MKB-Nederland, VNO-NCW , ING, Rabobank, ABN-AMRO en de Rijksoverheid organiseren vijf regionale bijeenkomsten over de Brexit voor ondernemers. Dit alles onder de noemer #hulpbijbrexitontour

Tijdens deze bijeenkomsten wordt de stand van zaken met betrekking tot de BREXIT toegelicht door vertegenwoordigers van de Rijksoverheid, VNO-NCW, MKB-Nederland en Europarlementariërs uit de diverse regio’s. Aansluitend vindt een gesprek plaats met experts van de banken, de douane, Evofenedex en tal van anderen. Aan hen kunnen vragen worden gesteld over de BREXIT. Aansluitend is er een borrel en gelegenheid tot netwerken.

De bijeenkomsten zijn kosteloos. Aanmelden kan via de aanmeldlinks. Per bijeenkomst is er maximaal plaats voor 200 deelnemers. Dringend advies om u desgewenst snel aan te melden.

Brexit - Nieuwsbrief 7
26 maart 2018

De nieuwe Brexit Nieuwsbrief VNO-NCW en MKB-Nederland is beschikbaar. Deze wordt samengesteld in samenwerking met de Rijkskoverheid.

COEN rapportage 1e kwartaal 2018
13 maart 2018

15 februari 2018 zijn de resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het eerste kwartaal van 2018 gepubliceerd (NVG is lid van het conjunctuurpanel). 

Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal 2018.

Het ondernemersvertrouwen is nog nooit zo hoog geweest als aan het begin van het eerste kwartaal van 2018. Dat blijkt uit de nieuwste COEN-enquête van VNO-NCW, MKB-Nederland, het CBS, de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw. Sinds de start van de metingen in 2008 waren ondernemers nog niet zo positief. Dat geldt met name voor bouwbedrijven, groothandelaren en ondernemers in de zakelijke dienstverlening.

Het vertrouwen in de groothandel is het op één na hoogste van alle sectoren. Het ondernemersvertrouwen stond aan het begin van het eerste kwartaal op 29.3, een verbetering van bijna 10 punten ten opzichte van een kwartaal eerder

Prijsuitreiking Kalenderwedstrijd 22 maart 2018
12 maart 2018

Op donderdag 22 maart a.s. is het tijd voor de spetterende prijsuitreiking van de Kalenderwedstrijd 2018 bij Fort Wierickerschans te Bodegraven. De uitreiking wordt gepresenteerd door niemand minder dan Ellie Lust. Topfotograaf Marco ter Beek vertelt over kalender als medium voor fotografie. 

Meer informatie vindt u op de website kalenderwedstrijd.nl Hier kunt u zich ook aanmelden.

CBS Kwartaalmonitor 4e kwartaal 2017
12 maart 2018

Het CBS heeft de Kwartaalmonitor over het 4e kwartaal 2017 gepubliceerd.

In het vierde kwartaal van 2017 heeft de groothandel 2,9 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei was daarmee vergelijkbaar met die in het derde kwartaal. Vooral handelaren in grondstoffen en in consumentengoederen zetten flink meer om in het vierde kwartaal. Groothandelaren in landbouwproducten zagen de omzet juist afnemen, mede als gevolg van lagere graanprijzen. Het vertrouwen van ondernemers in de groothandel verbeterde sterk in het laatste kwartaal van 2017, evenals hun beoordeling van het economisch klimaat. Het aantal faillissementen van ondernemers in de groothandel steeg licht, maar kent nog steeds een zeer laag niveau. De economie groeide in het vierde kwartaal met 2,9 procent, vooral door een toename van de investeringen en de export.

Brexit - Nieuwsbrief 4
13 februari 2018

De nieuwe Brexit Nieuwsbrief van VNO-NCW en MKB-Nederland is beschikbaar. Deze wordt opgesteld in samnewerking met de Rijksoverheid.

Brexit Nieuwsbrief - 3
23 januari 2018

De nieuwe Brexit nieuwsbrief VNO-NCW en MKB-Nederland is beschikbaar. Deze wordt samengesteld in samenwerking met de Rijksoverheid. 

Projectgroep IMVO-Convenanten bijeen geweest
23 januari 2018

Het NVG heeft zitting in de Projectgroep IMVO-Convenanten (internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen) van VNO-NCW en MKB-Nederland. Eerder deze week is de projectgroep bijeen geweest. 

Naast de stand van zaken en de next step van de IMVO-convenanten (de IMVO-convenanten worden benoemd in het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet: de IMVO convenanten worden voortgezet. Na twee jaar wordt bezien of en zo ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden). Momenteel zijn er vijf convenanten: duurzame kleding en textiel, banken, hout, goud en plantaardige eiwitten. Enkele andere IMVO-convenanten zijn in de maak. Voor de Groothandel is eerder vanuit het NVG met het ministerie van Buitenlandse Zaken het idee besproken een ‘koepelconvenant’ uit te werken. In het koepelconvenant kunnen convenanten van leden van NVG worden opgenomen. Hiervoor wordt gekeken naar lopende trajecten en de rol van de groothandel hierbinnen.

Verder zijn de volgende punten besproken (stand van zaken).

 • Wetsvoorstel algemene gelding duurzaamheidsinitiatieven

Over dit mogelijke wetsvoorstel – inmiddels Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven genaamd – heeft vorig jaar een internetconsultatie door de overheid plaats gevonden. Alle stukken hierover treft u aan op https://www.internetconsultatie.nl/ruimte_voor_duurzaamheidsinitiatieven/details.

 • Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Kuiken voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. VNO-NCW en MKB-Nederland en enkele brancheorganisaties zijn hiertegen in verweer gekomen. Op 19 december jl. was de behandeling in de Eerste Kamer. Stemming over het wetsvoorstel is uitgesteld. Alle stukken over het wetsvoorstel treft u aan op https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34506_initiatiefvoorstel_kuiken?zoekrol=vgh5mt4dsdk1.

 • Fonds Bestrijding Kinderarbeid

Het Fonds Bestrijding Kinderarbeid van RVO heeft extra middelen gekregen voor het komende jaar. VNO-NCW is gevraagd hoe de opzet van het fonds zou kunnen worden verbeterd. De oude opzet was gericht op ‘due diligence’ en ‘multistakeholderaanpak’ en subsidie kon alleen door bedrijven worden aangevraagd. Ingezet wordt dat ook brancheorganisaties een aanvraag kunnen doen en dat ook ‘awarness raising’ bij met name het MKB een doelstelling wordt. Zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/fonds-bestrijding-kinderarbeid voor de oude opzet van het fonds. .

Ledenbijeenkomst VLGA-UMG 31 januari 2018
23 januari 2018

Woensdag 31 januari 2018 vindt de volgende ledenbijeenkomst van de VLGA – UMG plaats. Dit is tevens de nieuwjaarsreceptie. 

Informatie

Datum: woensdag 31 januari 2018
Tijdstip: 16.00 – 19.30 uur
Locatie: De Machinist, Willem Buytewechstraat 45 te Rotterdam (zie: www.demachinist.com)

 

Programma:

16.00 – 16.30 uur: ontvangst
16.30 – 17.30 uur: vergadering
17.30 – 19.30 uur: nieuwjaarsreceptie + hapje eten

De uitvoeringswet over gegevensbescherming (AVG) naar de Tweede Kamer
20 december 2017

De wet van minister Dekker (voor Rechtsbescherming) die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming is 13 december 2017 bij de Tweede Kamer ingediend.  

Doel van de Europese verordening is verdergaande harmonisatie van de regels rond de bescherming van persoonsgegevens en de bevordering van vrij verkeer van gegevens binnen de Unie. De verordening treedt op 25 mei 2018 in werking. Op hetzelfde tijdstip zal de Uitvoeringswet in werking moeten treden. De huidige Wet bescherming persoongegevens (Wbp) zal dan worden ingetrokken.

Nadere informatie is het vinden in het persbericht van de Rijksoverheid en op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Juryleden KW 2018 bekend
19 december 2017

Er wordt nog volop ingeschreven voor de Kalenderwedstrijd, maar de juryleden zijn inmiddels bekend. De vijf juryleden hebben elk hun eigen expertise op grafisch en creatief gebied. 

Het persbericht hierover is te bekijken op www.kalenderwedstrijd.nl/pers/pb06122017

Ledenbijeenkomst VLGA-UMG 31 januari 2018
04 december 2017

De volgende ledenbijeenkomst vindt plaats op woensdag 31 januari 2018 vanaf 15.30 uur op een nader te bepalen locatie.

COEN rapportage 4e kwartaal 2017
21 november 2017

De resultaten van de COEN-Enquête over het vierde kwartaal 2017 zijn gepubliceerd 

Ondernemers verwachten voor 2018 een verdere toename van de omzet, de export, de werkgelegenheid en de investeringen. Per saldo verwacht 30 procent volgend jaar meer omzet te behalen dan in 2017. Ook de verwachtingen voor de buitenlandse omzet zijn gunstig. Verder zijn ondernemers positief gestemd over de verwachte ontwikkelingen in de bedrijfsvoering. Per saldo voorziet bijna 18 procent een groei van het personeelsbestand. In 2018 nemen de verwachte investeringsuitgaven volgens per saldo 10 procent van de ondernemers toe.

Ondanks de positieve vooruitzichten komt het ondernemersvertrouwen aan het begin van het vierde kwartaal met een stand van 13,4 lager uit dan in het derde kwartaal. Deze afname volgt op een periode van vier kwartalen waarin het ondernemersvertrouwen onafgebroken verbeterde tot 15,9 in het derde kwartaal van dit jaar. De indicator bereikte toen het hoogste niveau sinds de start van de meting in 2008. Ondanks de afname van het ondernemersvertrouwen staat het nog steeds op een hoger niveau dan eind vorig jaar.

Bijeenkomst Mededingingswet op 23 januari 2018 / VNO-NCW en MKB-Nederland
27 oktober 2017

Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM), voor de tweede keer een bijeenkomst over de Mededingingswet. 

Deze bijeenkomst is interessant voor u als u wilt samenwerken met andere ondernemers.

De uitnodiging treft u hierbij aan. Deelname is kosteloos. Aanmelden kan middels de link in de uitnodiging.

Sectorpremies 2018
27 oktober 2017

Deze week zijn door het UWV de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld. 

Eerder is het NVG vanuit Fondsenbeheer UWV gevraagd als vertegenwoordiger voor de sectoren 41 Groothandel en 42 Groothandel II (zie onderstaand voor de indeling) op te treden om jaarlijks advies uit te brengen over de hoogte van de premie Sectorfondsen. Voor het begrip “sector” wordt bedoeld de sector volgens de definitie van de Rijksoverheid en door de Belastingdienst formeel als beschikking wordt afgegeven aan werkgevers. De beschikking van de sector bepaalt onder andere de hoogte van de premie Sectorfondsen die werkgevers moeten betalen. De Werkloosheidswet wordt deels gefinancierd via sectorale premies die ten gunste komen van de sectorfondsen en deels via een landelijke premie die ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). De financieringssystematiek van de sectorfondsen wordt beschreven in de Wet financiering sociale verzekeringen. De premie Sectorfondsen wordt elk jaar door UWV vastgesteld.

Deze week zijn door het UWV de sectorpremies voor 2018 per sector en per premiegroep vastgesteld (zie gevoegd). Het Besluit van de minister van Sociale Zaken tot goedkeuring van de door het UWV vastgestelde premiepercentages sectorfondsen 2018 is op 24 oktober jl. gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de groothandel zijn de tarieven vastgesteld conform het voorstel van het UWV:

 • Sector 41 Groothandel I: sectorpremie van 1,11%
 • Sector 42 Groothandel II: sectorpremie van 1,30%

Voor meer informatie zie: www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2017/gemiddelde-ww-premie-voor-werkgevers-neemt-verder-af.aspx.

Regeerakkoord 2017
12 oktober 2017

Deze speciale Regeerakkoord nieuwsbrief geeft een eerste snelle duiding van de plannen en maatregelen uit het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst. Tevens is hierbij de link gevoegd naar de 1e reactie in een videoboodschap van Hans de Boer: https://vimeo.com/237552459.

Op www.vno-ncw.nl is de reactie op het regeerakkoord lezen en meer specifiek op https://www.vno-ncw.nl/standpunten/regeerakkoord is alle relevante informatie te vinden. Deze zal ook in de komende tijd worden aangevuld bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
12 oktober 2017

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming in de gehele EU van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, krijgen de mogelijkheid om stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten zijn er presentaties van de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie. Zij bespreken onder andere wat de belangrijkste uitgangspunten van de AVG voor bescherming en naleving zijn, op welke gronden een bedrijf of organisatie persoonsgegevens mag verwerken, wat een Privacy Impact Assessment is, wanneer een bewerkersovereenkomst nodig is, of een bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen en of de procedures om datalekken te documenteren en te melden moeten worden herzien.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur.

 • woensdag 15 november, Planetarium Amsterdam, Amsterdam Z.O. > klik op Aanmeldformulier.
 • donderdag 16 november, Conference Centre Koningshof, Veldhoven > klik op Aanmeldformulier.
 • dinsdag 21 november, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud > klik op Aanmeldformulier.
 • dinsdag 28 november, hotel De Bilderberg, Oosterbeek > klik op Aanmeldformulier.
 • donderdag 7 december, de Malietoren, Den Haag > klik op Aanmeldformulier.

Aanmelden kan met het aanmeldformulier voor één van de bijeenkomsten. De verwerking van de aanmeldingen vindt plaats in volgorde van binnenkomst. De toegangsprijs is 55 euro per persoon exclusief btw. Dit bedrag wordt via een eenmalige machtiging afgeschreven (zie het aanmeldformulier).

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
02 oktober 2017

Op 15 september 2017 vond de informatiebijeenkomst AVG plaats, georganiseerd door VNO-NCW en MKB-Nederland. 

In de bijeenkomst heeft Aleid Wolfsen aangegeven dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen naar aanleiding van de bijeenkomst graag zal beantwoorden. De gestelde vragen zijn gebundeld en aan de AP voorgelegd. Zodra de AP de vragen heeft beantwoord, zullen deze worden toegestuurd.

Ter informatie hierbij de link naar de site van de AP met meer informatie over de AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg.

In november zullen in de regio voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG worden gehouden. Informatie over de exacte data en het programma volgt binnenkort. Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld voor bedrijven.

VNO-NCW en MKB-Nederland Prinsjesdag Nieuwsbrief
21 september 2017

‘Kabinet legt basis voor investeringen in de toekomst. Nu doorpakken!’

De Prinsjesdagnieuwsbrief van VNO-NCW en MKB Nederalnd bevat de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze op Prinsjesdag 2017 bekend zijn gemaakt door het demissionaire kabinet. 

Minisymposium stoffenbeleid 11 oktober 2017
14 september 2017

Woensdag 11 oktober 2017 van 13.00 tot 17.00 uur vindt in de Malietoren het volgende halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid plaats. Het minisymposium wordt georganiseerd door het Ministerie van IenM, VNO-NCW, de VNCI en de WECF.

Het thema is schoon en circulair: kan het samen? Het aantal als zorgwekkend aangemerkte stoffen neemt toe, evenals het belang van de circulaire economie en recycling. De vraag hoe om te gaan met schadelijke stoffen in afvalstromen komt daardoor steeds nadrukkelijker op de agenda van bedrijven en beleidsmakers. Is recycling verantwoord of moet afval met zorgstoffen worden verbrand? Hoe maken we dit soort afwegingen? Hoe weten we welke stoffen in materialen zitten en wat is nodig voor een goede communicatie in de keten?

Op het minisymposium worden de deelnemers geïnformeerd over de laatste beleidsontwikkelingen in de EU en worden oplossingsrichtingen en acties verkend. Waar mogelijk worden praktische handvatten voor bedrijven gegeven. 

 Het programma is als volgt:

13.00    Inloop met koffie/thee
13.30    Opening
13.35    Actuele ontwikkelingen en perspectief van de overheid: Cees Luttikhuizen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
13.55    Perspectief van de fabrikanten van kunststof: Roger Loop, BureauLeiding
14.15    Perspectief van de recyclingindustrie: Tom Caris, Coolrec
14.35    Perspectief van NGO’s:
             - Arthur ten Wolde, De Groene Zaak
             - Sascha Gabizon, WECF

15.00    Pauze

15.30    Discussie met de sprekers en aanwezigen 
16.30    Borrel

Aanmelden kan bij het Ministerie van IenM via het secretariaat secretariaat.VenR@minienm.nl.

CBS Kwartaalmonitor 2e kwartaal 2017
05 september 2017

Het CBS heeft de Kwartaalmonitor Groothandel over het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd.

De omzet groeide in het tweede kwartaal van 2017 met 6,6 procent ten opzichte van het hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet neemt daarmee twee jaar onafgebroken toe. Alle deelbranches kenden een omzetgroei. De stemming onder de groothandelaren bleef onveranderd goed.

COEN rapportage 3e kwartaal 2017
17 augustus 2017

De resultaten van de gepubliceerde COEN-Enquête over het derde kwartaal 2017 zijn gepubliceerd. Het NVG is lid van het conjunctuurpanel

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland staat aan het begin van het derde kwartaal op 15,9. Daarmee handhaaft het ondernemersvertrouwen zich op een hoog niveau. In de sectoren groothandel, detailhandel, horeca en zakelijke dienstverlening is het ondernemersvertrouwen sinds 2008 niet zo hoog geweest als nu. Op de delfstoffenwinning na is er in alle sectoren sprake van een positieve stemming.

Het vertrouwen in de bouwsector is voor het vierde kwartaal op rij het meest positief van alle sectoren. In het derde kwartaal komt het ondernemersvertrouwen uit op 33,5. Dat is een lichte afname (-1,2 punt) ten opzichte van het tweede kwartaal. De lichte afname van het vertrouwen is met name toe te schrijven aan een lagere, door ondernemers aangegeven, groei van de gerealiseerde productie in het afgelopen kwartaal.

Sentiment groothandel verbetert verder. Met een stand van 30,3 is het ondernemersvertrouwen ongeveer even groot als in de bouw. Dit kwartaal verbeterde het sentiment met 2,8 punten. Dat is met name een gevolg van de positieve ontwikkeling van de omzet en van het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal.

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten Arbeidsomstandighedenwet
10 augustus 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De wetswijziging heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij het vorm en inhoud geven van arbeidsomstandigheden in het bedrijf te versterken. 

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een basiscontract voor arbodienstverlening af te sluiten. VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren in samenwerking met AWVN, OVAL en Inspectie SZW een vijftal regionale voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden aangegeven waarop gelet moet worden bij het sluiten of aanpassen van het basiscontract, wat de gevolgen zijn van de second opinion en van de manier waarop de preventiemedewerker moet worden aangesteld en tenslotte wat de gevolgen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet zijn voor handhaving en toezicht.

Meer informatie over deze bijeenkomsten is te vinden in deze uitnodiging.

Aanmelden voor een van de regiobijeenkomsten kan via het aanmeldbutton in de uitnodiging.

Kamerbrief voortgang dossier fiscale aftrek van scholingsuitgaven
10 juli 2017

In de Kamerbrief informeert Minister Bussemaker (OCW) de Tweede Kamer over de voortgang van de dossiers fiscale aftrek van scholingsuitgaven en aftrek van uitgaven voor monumentenpanden.

De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie
13 juni 2017

ABN-AMRO heeft in samenwerking met MVO Nederland het rapport 'De circulaire handelsketen - Kansen voor de groothandel in een circulaire economie' uitgebracht. 
 
In deze publicatie wordt voor het eerst de nieuwe circulaire wereld verkend vanuit het perspectief van de groothandel. Met als doel het begrip van een circulaire economie te vergroten.
 
Als bron voor de publicatie is o.a. het NVG rapport 'Geen topprestatie zonder topgroothandel' uit september 2011 gebruikt.
 
Meer informatie is te vinden op de website van ABN-AMRO

CBS Kwartaalmonitor Groothandel Q1 2017
09 juni 2017

Het CBS heeft de Kwartaalmonitor Groothandel over het eerste kwartaal 2017 gepubliceerd.

 

De groothandel is in 2017 voortvarend van start gegaan. Met een omzetgroei van 12 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar kende de groothandel voor het eerst in vijf jaar dubbele groeicijfers. Alle sectoren droegen bij aan deze groei, waarbij de grondstoffensector verreweg de grootste impuls gaf. De olie- en gashandel boekte in het eerste kwartaal 56 procent meer omzet dan een jaar eerder. Deze omzetstijging is voor een groot deel het gevolg van de lage olieprijs in het begin van 2016 en het daaropvolgende prijsherstel medio 2016 naar het huidige niveau. In de schroothandel en in de metaal- en ertshandel was sprake van een soortgelijk effect. Prijsstijgingen van erts en staalproducten zorgden dat de omzet toenam. In de schroothandel steeg de omzet met 48 procent en in de metaalhandel met 23 procent. Het aantal faillissementen daalde naar 110. De stemming onder de groothandelaren verbeterde verder.

Conjunctuurenquête (COEN) tweede kwartaal 2017
30 mei 2017

Medio mei is de uitkomst van de Conjunctuurenquête (COEN) over het tweede kwartaal 2017 gepubliceerd. Deze enquête (COEN) geeft ieder kwartaal inzicht in de ontwikkelingen en verwachtingen van het Nederlandse bedrijfsleven, uitgesplitst naar regio en bedrijfstak.

Dit rapport bevat de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 2017.

De Conjunctuurenquête Nederland brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven vier keer per jaar de belangrijkste ontwikkelingen en verwachtingen in kaart, uitgesplitst naar regio, bedrijfstak en bedrijfsgrootte. De resultaten vormen de basis voor het ‘Ondernemersvertrouwen Nederland’. Deze samenvattende stemmingsindicator geeft de richting aan waarin de Nederlandse economie of specifieke bedrijfstakken zich waarschijnlijk zullen ontwikkelen.

De Conjunctuurenquête Nederland is een gezamenlijk onderzoek van CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW, met de steun van het Ministerie van Economische Zaken.

Ondernemers zijn aan het begin van het tweede kwartaal positiever dan ooit. Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, verbeterde voor het derde kwartaal op rij en kwam uit op 15,5. Het bereikte daarmee het hoogste niveau sinds het begin van de metingen eind 2008. De cijfers zijn in lijn met de positieve cijfers over het eerste kwartaal, die eerder deze week naar buiten kwamen.

In nagenoeg alle sectoren zijn ondernemers goed gestemd, met name in de bouw en de groothandel. Vooral in de sector informatie en communicatie (uitgeverijen, media en ict-bedrijven) verbeterde het ondernemersvertrouwen in vergelijking met een kwartaal eerder. Het ondernemersvertrouwen in deze sector maakte een sprong van bijna 12 punten en is daarmee de grootste verbetering vergeleken met andere sectoren. Alleen in de delfstoffenwinning is het vertrouwen nog negatief.

Het aantal ondernemers dat een groei van de werkgelegenheid verwacht, is verder toegenomen. Per saldo verwacht ruim 16 procent van de ondernemers een toename van de personeelssterkte in het tweede kwartaal. Dit aantal is sinds het begin van de metingen in 2008 niet eerder zo groot geweest als nu. Vorig jaar in het tweede kwartaal verwachtte nog 8 procent van de ondernemers een uitbreiding van de werkgelegenheid.

Voor het eerst werd ondernemers gevraagd naar de effecten van de Brexit. Ruim 90 procent van de ondernemers verwacht het komende kwartaal (nog) geen invloed op hun omzet. Van de ondernemers die wel invloed verwachten, voorziet het grootste deel dat de handel zal afnemen.

MVO-Nederland wil de groothandel inspireren duurzamer te ondernemen
10 april 2017

In de afgelopen periode heeft MVO-Nederland gewerkt aan de campagne 'de nieuwe handelaar' gericht op groothandelaren (www.mvonederland.nl/de-nieuwe-handelaar).

Doel van de campagne is groothandelaren te inspireren duurzamer te ondernemen, hen de juiste tools in handen te geven, om zo hun marktpositie te versterken. MVO-Nederland sluit daarbij aan op de bevindingen, voortgekomen uit het stakeholderdialoog ‘MVO in de Groothandel’ en een reeks diepte-interviews met bedrijven en sectorexperts.

Door MVO-Nederland is ontwikkeld:

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 31 leden.

Bekijk onze 31 leden op de kaart