Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Headlines


Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
02 oktober 2017

Op 15 september 2017 vond de informatiebijeenkomst AVG plaats, georganiseerd door VNO-NCW en MKB-Nederland. 

In de bijeenkomst heeft Aleid Wolfsen aangegeven dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen naar aanleiding van de bijeenkomst graag zal beantwoorden. De gestelde vragen zijn gebundeld en aan de AP voorgelegd. Zodra de AP de vragen heeft beantwoord, zullen deze worden toegestuurd.

Ter informatie hierbij de link naar de site van de AP met meer informatie over de AVG: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/europese-privacywetgeving/voorbereiding-op-de-avg.

In november zullen in de regio voorlichtingsbijeenkomsten over de AVG worden gehouden. Informatie over de exacte data en het programma volgt binnenkort. Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk bedoeld voor bedrijven.

More Headlines

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 31 leden.

Bekijk onze 31 leden op de kaart