Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Headlines


Uitnodiging voorlichtingsbijeenkomsten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
12 oktober 2017

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren vijf regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Deze verordening vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming in de gehele EU van toepassing. Alle bedrijven en organisaties die werken met persoonsgegevens zullen zich moeten voorbereiden op deze AVG.

De AVG bouwt inhoudelijk voort op de Wbp, maar intensiveert privacyrechten en breidt deze uit. Ook krijgen bedrijven en organisaties meer verantwoordelijkheden. De Europese privacytoezichthouders, zoals de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland, krijgen de mogelijkheid om stevige boetes op te leggen bij overtredingen.

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten zijn er presentaties van de Autoriteit Persoonsgegevens, VNO-NCW, MKB-Nederland en een ondernemer die momenteel bezig is met de implementatie. Zij bespreken onder andere wat de belangrijkste uitgangspunten van de AVG voor bescherming en naleving zijn, op welke gronden een bedrijf of organisatie persoonsgegevens mag verwerken, wat een Privacy Impact Assessment is, wanneer een bewerkersovereenkomst nodig is, of een bedrijf of organisatie een functionaris voor de gegevensbescherming moet aanstellen en of de procedures om datalekken te documenteren en te melden moeten worden herzien.

De voorlichtingsbijeenkomsten worden gehouden van 15.30 tot 18.00 uur.

  • woensdag 15 november, Planetarium Amsterdam, Amsterdam Z.O. > klik op Aanmeldformulier.
  • donderdag 16 november, Conference Centre Koningshof, Veldhoven > klik op Aanmeldformulier.
  • dinsdag 21 november, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud > klik op Aanmeldformulier.
  • dinsdag 28 november, hotel De Bilderberg, Oosterbeek > klik op Aanmeldformulier.
  • donderdag 7 december, de Malietoren, Den Haag > klik op Aanmeldformulier.

Aanmelden kan met het aanmeldformulier voor één van de bijeenkomsten. De verwerking van de aanmeldingen vindt plaats in volgorde van binnenkomst. De toegangsprijs is 55 euro per persoon exclusief btw. Dit bedrag wordt via een eenmalige machtiging afgeschreven (zie het aanmeldformulier).

More Headlines

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 31 leden.

Bekijk onze 31 leden op de kaart