Federatieve Benelux brancheorganisatie voor leveranciers
en groothandelaren in de grafimedia sector

menu

Contact

VLGA
MALIETOREN
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag
info@vlga.nl

UMG
p/a Vegram Graphics
Neerlandweg 28
B-2610 Wilrijk-Antwerpen
info@umg-belgium.be

Over VLGA/ UMG

De Vereniging van Leveranciers voor de Grafische en Aanverwante industrie (VLGA) is, als opvolger van de Bond van Handelaren, al meer dan 60 jaar actief. Met positief gevolg is samengewerkt aan onder meer duidelijke algemene leveringsvoorwaarden, een veiligheidsnormeringsstelsel, een gezamenlijk milieubeleid en een gedragscode voor leden.

Mede door deze inspanningen biedt het lidmaatschap van de VLGA de leden een duidelijke meerwaarde. Al was het maar doordat inmiddels alle marktpartijen binnen de grafische branche dit lidmaatschap zien als kenmerk van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Waar de grenzen van het grafische vakgebied vroeger relatief helder waren, zijn in korte tijd aanzienlijke verschuivingen opgetreden. Dit is met name het gevolg van de automatisering en de daarmee gepaard gaande opkomst van hoogwaardige (semi-) professionele apparatuur als kleurencopiers, (laser)printers en digitale persen. De VLGA ziet deze ontwikkelingen niet als bedreiging, maar als een kans tot verbreding van het aandachtsgebied. De VLGA wil daarom ook leveranciers van grafische hard- & software en randapparatuur heel nadrukkelijk gaan betrekken bij de samenwerking in verenigingsverband. Ook zij zijn immers gebaat bij een collectieve aanpak van o.a. opleiding, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en milieubeheer.


UMG, erkende beroepsvereniging sedert 1935

 • UMG is "de nationale beroepsvereniging", die de belangen behartigt van alle aangesloten leveranciers & fabrikanten van grafisch materiaal.
 • UMG heeft een wettelijk gefundeerd bestaansrecht, volgens statuten verschenen in het Belgisch Staatsblad.
 • Naast een charter dat de gedragscode samenvat, beschikt UMG over verkoopvoorwaarden, die steeds overeenstemmen met de handelswetgeving en de praktijken van de sector.
 • Waar mogelijk en nuttig, neemt UMG deel aan grafische vakbeurzen in groepsverband.
 • Alle leden kunnen gebruik maken van de algemene verkoopvoorwaarden van UMG in een wettelijk kader.
 • Doelstellingen van UMG zijn:
  • Het onderling contact tussen de leden bevorderen en zodoende bijdragen tot een constructieve samenwerking.
  • Interessante initiatieven van de leden en het bestuur kanaliseren en uitwerken.
  • Contacten onderhouden met Febelgra en andere aanverwante beroepsverenigingen.

Bestuur

Bestuur UMG

 • Erwin Nyssens, Nyssens Graphics, voorzitter
 • Peter Van Goethem, Vegram Graphics, secretaris
 • Charles Natalis, Ets. Natalis, penningmeester
 • Michel Kervyn, Bobst Group Benelux, raadslid
 • Marinus Damen, Damen Afterpress, raadslid 

Bestuur VLGA

 • Fred Brouwer, Agfa Graphics NV, voorzitter
 • Bert Schelhaas, AtéCé Graphic Products
 • Ronald Mekes, Grafische HO Ronald Mekes B.V.

Brancheorganisatie VLGA / UMG is actief in Nederland en België en telt 31 leden.

Bekijk onze 31 leden op de kaart